Co można studiować w Gdańsku?


Studia Gdańsk: lista

W Gdańsku znajduje się kilka renomowanych uczelni oferujących różnorodne kierunki studiów na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim. Oto niektóre z głównych uczelni i ich specjalizacje:

  1. Uniwersytet Gdański - jedna z najstarszych i największych uczelni w regionie, oferująca szeroki zakres kierunków studiów, w tym w dziedzinach nauk społecznych, humanistycznych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych, oraz medycznych.
  2. Politechnika Gdańska - wiodąca uczelnia techniczna w regionie, oferująca studia z zakresu inżynierii, technologii, architektury, informatyki, matematyki, fizyki, chemii, biotechnologii i nauk o środowisku.
  3. Gdańska Szkoła Wyższa - niepubliczna uczelnia oferująca studia na różnych kierunkach, m.in. zarządzanie, psychologia, filologia, politologia, prawo, turystyka, oraz architektura wnętrz.
  4. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku - uczelnia artystyczna oferująca studia w dziedzinach sztuk plastycznych, malarstwa, rzeźby, grafiki, projektowania, oraz sztuki mediów.
  5. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna - niepubliczna uczelnia oferująca studia z zakresu nauk humanistycznych, w tym m.in. filozofii, socjologii, politologii, psychologii, kulturoznawstwa i pedagogiki.

Oprócz tych głównych uczelni, w Gdańsku znajdują się także inne szkoły wyższe i instytuty, które oferują specjalistyczne programy na różnych kierunkach.